Mládežnícka výmena HOLANDSKO – Sixth kingdoms

Medzinárodná mládežnícka výmena s názvom Sixthkingdom sa bude realizovať v Holandskom StayOkay Hosteli v meste Heemskerk v dňoch od 25.10. do 3.11. 2018.

Zapojené krajiny sú Holandsko, Chorvátsko, Turecko, Taliansko, Estónsko, Grécko a Slovensko. Kde z každej krajiny príde po 6 účastníkov.

Cieľom projektu je naučiť sa o dôležitosti kultúrnej diverzity, ako je formovaná, aké elementy k tomu prispievajú a naučiť sa niečo aj o migrácií. Toto všetko sa naučíme spoločne s hrou ŠIESTE KRÁĽOVSTVO.

Prvý deň sa dozvieme základné informácie a zahráme sa hry na spoznávanie. Každý dostane knižočku, v ktorej sú dôležité informácie o hre a stručnú mapku okolia. Tak isto dostanete „kráľovský zápisnik“, do ktorého si môžete zapisovať všetky svoje pocity a poznatky z hry a celého projektu.

Ďalšie dni sa budeme spoločne spoznávať pomocou rôznych hier ako napr. Super hrdinovia, každý dostane 3 super schopnosti a musí nakresliť a potom najlepšie od prezentovať svojho super hrdinu a vymyslieť si príbeh k tomu.

V nasledujúcich dňoch projektu by sme sa mali začať venovať samotnej hre „ SIXTH KINGDOM“. Vymyslime si v medzinárodných skupinkách erby, slogany, vlajky a opis nášho politického, ekonomického, súdneho systému a aké náboženstvo sa v našom kráľovstve praktizuje.

Počas projektu budeme mať aj voľný čas kedy si pôjdeme spoločne pozrieť Amsterdam.

Jeden deň projektu bude venovaný migrácií, medzinárodnému dialógu, diskriminácií, kultúrnym rozdielom, ktoré nám pomôžu sa posunúť v hre ďalej.

V posledný deň sa vystavia YouthPassy (certifikáty od Holandskej Národnej agentúry o účasti na projektu, ktorý bol pod záštitou Erasmus plus).

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Mládežnícka výmena HOLANDSKO – Sixth kingdoms

Mládežnícka výmena EMPOWERMENT- Ready steady go

Projekt s názvom EMPOWERNMENT – ready, steady, go sa realizoval na Malte v dátumoch od 22.6 -28.6. 2018. Spolu sme tvorili 40 členný team mladých ľudí (14 z Malty, 13 zo Slovenska a ďalších 13 z Estónska) a účastníkov sprevádzalo 9 vedúcich dospelých osôb (3 z Malty, 3 zo Slovenska a 3 z Estónska). Zo 40 účastníkov bolo 10 mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým pomáhalo 6 sprievodných osôb dokopy.

Tento projekt sa zameriaval predovšetkým na posilnenie sebavedomia (postihnutých) mladých ľudí prostredníctvom rôznych aktivít. Všetky plánované aktivity sa zameriavali na to, aby nám poskytli viac znalosti a informácii o téme začlenenia mladých ľudí do spoločnosti. Veríme, že znalosti a informácie boli určitým kľúčom k posilneniu našich vzťahov a nadobudnutie skúsenosti, ktoré nám pomôžu prekonať bariéry k znevýhodneným ľuďom.

Prostredníctvom tohto projektu sme sa dozvedeli viac o niekoľkých témach vrátane zdravia, kultúry a zamestnanosti. Okrem toho tento projekt bol zameraný na posilnenie vzťahov medzi účastníkmi.

Ciele mládežníckej výmeny boli:

1) Posilniť postavenie mladých ľudí v dnešnej spoločnosti. Predovšetkým posilnenie postavenia vzťahujúceho sa na podporu občianskej angažovanosti.
2) Podporovať pojem začlenenia: Projekt zahŕňal ľudí s rôznymi schopnosťami, medzi nimi 10 mladých jedincov s postihnutím a títo mladí ľudia sa plne zúčastňovali na všetkých aktivitách tohto projektu.
3) Vystaviť účastníkov iným kultúram: Lepšie porozumeniekultúre iných účastníkov projektu. Rôznymi aktivitami sme spoznávali národné jedlá, tance a spôsob života mladých ľudí z Malty, Slovenska a Estónska.
4) Zlepšiť našu úroveň kľúčových kompetencií a zručnosti: Náš projekt zahŕňal činnosti, ktoré nám poskytli informácie o mnohých témach ako napríklad zdravie, nové technológie atď.
5) Podporovať tímovú prácu: poňatie tímovej práce bolo zdôraznené v celom projekte. Musíme si navzájom pomáhať počas každej aktivity (napr. preklad z Angličtiny do Slovenčiny). Pojem tímovej práce ide ruka v ruke so zásadou sociálneho začlenenia.

 

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Mládežnícka výmena EMPOWERMENT- Ready steady go

Mládežnícka výmena Gruzínsko

Srdečne Vás pozývame na mládežnícku výmenu do Gruzínska, ktorá sa uskutočni 21.10 až 31.10. 2016 v krásom Gruzínskom prostredí.

georgia

Mládežnícka výmena je zameraná na spoznávanie krajín ako Gruzínsko, Lotyšsko a Slovensko. Práve z týchto krajín príde 30 mladých ľudí.

 

 

Publikované v Mládeznícka výmena | Komentáre vypnuté na Mládežnícka výmena Gruzínsko

Let’s Act – Steyr mládežnícka výmena

Tak ako každý rok aj tento rok sa nám podarilo participovať na mládežnickej výmene. Tento rok sme boli v Rakúsku v prekrásnom meste Steyr.

img_5018

Mládežnícka výmena bola zameraná na rôzne divadelné hry, divadelné workshopy a rozvoj seba samého. Výmena sa uskutočnila od 18.7.2016 do 27.7. 2016 v krásnom malebnom meste Steyr, Rakúsko na ktorej participovali mladí ľudia zo 4 rôznych krajín od Malty, Rumunska, Slovenska a Rakúska.

Z každej krajiny došlo 7 mladých ľudí a jeden vedúci.

Účastníci zo Slovenska a Malty už prvý deň nadviazali taký kontakt, že sme mali pocit, že sa poznajú už od nepamäti a ich kamarátstva pretrvávaju aj do teraz. Dokonca napísali ďaľsí projekt, ktorý sa uskutoční na Malte v lete 2017.

Publikované v Mládeznícka výmena | Komentáre vypnuté na Let’s Act – Steyr mládežnícka výmena

HUG DAY 2016

Už po jubilejný piaty krát sa na Slovensku dňa 27. Júna 2016 uskutočnil HUG DAY, teda v preklade deň objatí a Bratislava pod vedením organizácie PRIAM nemohola chýbať.

Hug day je deň objatí, ktorým cieľom je aby sa rozdávali nie len objatia ale hlavne radosť, úsmev a šťastie tým najjednoduchším spôsobom a to objatím. Jednoduchý nápad, ktorý sa zrodil v hlavách niekoľkých stredoškolákov dvíha ľudí zo stoličiek po celom svete. Slovenskí študenti chcú prostredníctvom výzvy zmobilizovať desaťtisícky dobrovoľníkov, aby sa v jeden deň vo všetkých krajinách sveta zapojili do najväčšieho podujatia svojho druhu. Minulý rok sa nám podarilo posnúť deň objatí do viac ako 15 krajín sveta. Tento rok sa koordinátorke pre medzinárodný hug day Nore Bělousovovej podarilo zmobilizovať viac ako 25 krajín od USA až po Kóreu alebo od Fínska až po Keňu.

Objatie zadarmo

,,Symbolom našej netradičnej výzvy je objatie. Objatie, ktoré vytvára priateľstvá, prináša radosť a ponúka pochopenie,“ hovorí Jaroslav Dodok, iniciátor Hug Day 2016. Spolu so svojimi priateľmi sa pred piatimi rokmi inšpiroval na internete. Náhodne objavili video, v ktorom sa chlapík prechádzal po ulici s tabuľkou ,,objatie zadarmo“. Netrvalo ani pár týždňov a vznikol 1. ročník celoslovenského Dňa objatí. HugDay_160627-1

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na HUG DAY 2016